kaijukarainenLogo

REKISTERISELOSTE


Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tietosuojaseloste on laadittu 3.5.2023.
Rekisterinpitäjä
Kai Jukarainen kai.jukarainen@kaijukarainen.com
*Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kai Jukarainen kai.jukarainen@kaijukarainen.com
Rekisterin nimi
Kai Jukarainen asiakas- ja markkinointirekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on - henkilön suostumus - rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja yhteydenpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla - Henkilön nimi, yritys tai organisaatio, sähköposti , puhelinnumero, verkkoyhteyden IP-osoite - Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista. - Laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Käsittelen tietoja niin kauan kun se on tarpeellista rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan henkilöltä itseltään mm. verkkosivusto vierailun yhteydessä, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, eikä niitä luovuteta markkinointitarkoituksiin muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolella. Käytämme seuraavia kolmannen osapuolen palveluita: Google
Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
Sinun oikeudet
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus - tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa - vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. - pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi") Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Evästekäytännöt
Päivitetty: 3.5.2023 Sivustomme käyttää evästeitä. "Hyväksyn" -nappia painamalla hyväksyt evästeiden käytön (evästepopup). Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle, kun hän vierailee sivustolla. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai haittaohjelmien levittämiseen. Välttämättömien evästeiden avulla varmistetaan verkkosivuston tekninen toimivuus, eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Verkkosivusto käyttää aina suojattua yhteyttä (https). Evästeet tekevät sivustomme käyttämisestä helppoa, nopeaa ja käyttäjäystävällistä. Lisätietoa evästekäytännöistä voit lukea täältä: [MITEN GOOGLE KÄYTTÄÄ EVÄSTEITÄ](https://policies.google.com/technologies/cookies)